På grund av ständigt ökande användningen av glasfasader och traditionen av hermetiskt tillslutna byggnader har efterfrågan på kyla ökat och kommer sannolikt att öka dramatiskt - nästan tre gånger år 2035. Naturlig ventilation är ett sätt att behandla denna fråga.
Ur teknisk synvinkel är naturlig ventilation ett begrepp som beskriver "luftväxlingen i byggnader som orsakas av naturliga flytkraft som verkar mellan luft-lager med olika temperaturer". Denna effekt var ursprungligen det enda sättet att ventilera hus innan maskiner för detta ändamål utvecklades.

Arkitekter, miljöingenjörer och fastighetsägare börjar inse att energibesparingar och lägre driftskostnader kan uppnås genom att minska beroendet av luftkonditionering.
Den ökade användningen av naturlig ventilation har en djupgående effekt på det sätt som byggnader utformas.
Idag har vi styrsystem som ger oss möjlighet att använda naturlig ventilation på begäran. Den viktigaste komponenten i ett sådant system är ett motoriserat fönster som ger den nödvändiga luftväxlingen, ger en naturlig luftkonditionering och kan även använda nattkylan för värmeminskning.

Som arkitekt har du alltid höga informationskrav på både design och funktion.

Byggtekniken går framåt och allt fler vill bygga större glasade fasader och glastak. För att förhindra fenomen som växthuseffekt eller bländning när solen skiner som bäst annordnas solavskärmning och naturligventilation som är den bästa tekniken för att spara energi och att ha ett behagligt inneklimat.

Naturlig ventilation och moderna solskydd skapar en behaglig innemiljö, spännande arkitektur och självklart ett energismart boende.

Temat är mycket komplext och kräver stort kunnande och noggrann planering, eftersom energiutnyttjandet blir störst med både naturligventilation och ett rörligt solskydd.

Syrmans AB hjälper dig att förverkliga dina visioner på ett professionellt sätt.

För mer information om naturligventilation besök www.naturalventilation.net
Picture57

stickpropp green 250haus 250