Som Arkitekt har du alltid höga informationskrav på både design och funktion.

Byggtekniken går framåt och allt fler vill bygga större glasade fasader och glastak. För att förhindra fenomen som växthuseffekt eller bländning när solen skiner som bäst annordnas solavskärmning och naturligventilation som är den bästa tekniken för att spara energi och att ha ett behagligt inneklimat.

Naturlig ventilation och moderna solskydd skapar en behaglig innemiljö, spännande arkitektur och självklart ett energismart boende.

Temat är mycket komplext och kräver stort kunnande och noggrann planering, eftersom energiutnyttjandet blir störst med både naturligventilation och ett rörligt solskydd.

Syrmans AB hjälper dig att förverkliga dina visioner på ett professionellt sätt.

arkitekter6