Vår produktportfölj täcker bl. a följande:
  • Solskydd, både invändiga och utvändiga
  • Styrsystem för solskydd och klimat ventilation
  • Motorer för klimat och rökgasventilation ”fasad fönster, tak fönster samt brandluckor i  trapphus, hisschakt och industrilokaler”
  • Styrsystem för rökgas och komfortventilation

Utvecklingen i fråga om glasfasader och glastak går mot allt mer avancerade installationer med många komponenter. Det är detta område som Syrmans AB har specialiserat sig på.
Vi levererar styrsystem och installationer från montage till och med full funktion, mekaniska så väl som elektroniska. Vi integrerar våra produkter med fastighetens styrdator till ett samverkande system.
Våra produkter används på skolor, kontor, banker, fabriker, sjukhus, förvaltningsbyggnader, flygplatser, barnstugor och kontorsmoduler.
produkter1produkter2

 

stg-logga 250
start3
start4
start5