RWA kedjemotor LM EasyDrive
För rök- och värmeevakuering samt ventilation för under- och överkant samt sidohängdfönster


Unika fördelar
EasyDrive® konceptet möjliggör mjukvarubaserade konfigurationer av följande parametrar via datorn*
- tryck- och dragkrafterna är separat justerbara mellan 50–200 N
- öppnings bredd 20–516 mm (beroende på typ av enhet)
- ÖPPEN/STÄNGD öppnings hastigheter, 3.5–10 mm/s, separat justerbart
- integrerad ÖPPEN eller STÄNGD signal kan väljas att nå vi ändlägena, potential fri kontakt
- Mjuk och tät stängning av luckan, justerbar mellan 0-20 mm
- integrerad EasyDrive® True Synkronisering, för drift av upp till 8 enheter på ett fönster
- automatisk omvänd rörelse på 20 mm utlöser i händelse av överbelastning

* För detta ändamål krävs ett speciell konfigurerat programvara, liksom en USB-adapter.

Linear-M2

RWA kedjemotor EM
För rök- och värmeevakuering samt ventilation för under- och överkant samt sidohängdfönster

Unika fördelar
  • automatisk avstängning när ändlägena är nådda
  ändläge “öppen”: använder inbyggd gränslägesbrytare
  ändläge “stängd”: använder elektronisk frånkoppling
  • överbelastningsskydd
  • tät stängning genom ett elektroniskt definierat tryckkraft
  • öppningsmekanik i rostfritt stål, underhållsfri
  • korrosions fria externa element
  • TÜV typ godkänd
 EM

 

RWA kedjemotor FM
För rök- och värmeevakuering samt ventilation för topp och bottenhängda och plana fönster för extra breda fönster, som kräver 2 drivenheter.

Unika fördelar
- dubbel drivmekanism med inbyggd elektronik i höljet
- enheterna kan monteras på valfritt avstånd från varandra på fönsterbågen
- med tandem ström frånkoppling, integrerad i masterns drivenhet
- automatisk avstängning i ändlägena (Öppen och Stängd) använder sig av gränslägesbrytare
- ytterligare överbelastningsskydd
- tät stängning med justerbara gränslägen i stängd riktning
- öppnings mekanik med dubbel kedja enligt blixtlåsprincipen
- korrosions fria externa element
Obs: På begäran kan FM Tandem set med låsnings motor för-konfigureras

FM

 

SHE chain motor CM
For Open and Close especially for flat windows and top-hung windows outward opening for smoke and heat extraction and ventilation.

Special features
• slim linear design combined with high pressing forces specifically for actuation of top-hung windows and skylights
• automatic switch off when end position is reached
• overload protection
• opening mechanics with stainless steel chain, maintenance-free
• noncorossive external elements
• configurable as single or tandem chain motor
• optional combinable with a locking motor, adjustable via DIP-Switches on the electronics

CM