RWA kedjemotor EM
För rök- och värmeevakuering samt ventilation för under- och överkant samt sidohängdfönster

Unika fördelar
  • automatisk avstängning när ändlägena är nådda
  ändläge “öppen”: använder inbyggd gränslägesbrytare
  ändläge “stängd”: använder elektronisk frånkoppling
  • överbelastningsskydd
  • tät stängning genom ett elektroniskt definierat tryckkraft
  • öppningsmekanik i rostfritt stål, underhållsfri
  • korrosions fria externa element
  • TÜV typ godkänd
 EM

 

EM hoger1
EM hoger2