RWA kedjemotor FM
För rök- och värmeevakuering samt ventilation för topp och bottenhängda och plana fönster för extra breda fönster, som kräver 2 drivenheter.

Unika fördelar
- dubbel drivmekanism med inbyggd elektronik i höljet
- enheterna kan monteras på valfritt avstånd från varandra på fönsterbågen
- med tandem ström frånkoppling, integrerad i masterns drivenhet
- automatisk avstängning i ändlägena (Öppen och Stängd) använder sig av gränslägesbrytare
- ytterligare överbelastningsskydd
- tät stängning med justerbara gränslägen i stängd riktning
- öppnings mekanik med dubbel kedja enligt blixtlåsprincipen
- korrosions fria externa element
Obs: På begäran kan FM Tandem set med låsnings motor för-konfigureras

FM

 

FM hoger1
FM hoger2