RWA kedjemotor LM EasyDrive
För rök- och värmeevakuering samt ventilation för under- och överkant samt sidohängdfönster


Unika fördelar
EasyDrive® konceptet möjliggör mjukvarubaserade konfigurationer av följande parametrar via datorn*
- tryck- och dragkrafterna är separat justerbara mellan 50–200 N
- öppnings bredd 20–516 mm (beroende på typ av enhet)
- ÖPPEN/STÄNGD öppnings hastigheter, 3.5–10 mm/s, separat justerbart
- integrerad ÖPPEN eller STÄNGD signal kan väljas att nå vi ändlägena, potential fri kontakt
- Mjuk och tät stängning av luckan, justerbar mellan 0-20 mm
- integrerad EasyDrive® True Synkronisering, för drift av upp till 8 enheter på ett fönster
- automatisk omvänd rörelse på 20 mm utlöser i händelse av överbelastning

* För detta ändamål krävs ett speciell konfigurerat programvara, liksom en USB-adapter.

Linear-M2

Chain-M2 hoger3
Chain-M2 hoger2
Chain-M2 hoger1