RWA kontroll panel TRZ Plus Comfort
RWA kontrollsystem 24 V DC för automatiskt rök- och värmeevakuering samt för daglig
ventilation i trappuppgångar

Unika fördelar
 • inkluderar funktioner för daglig ventilation
 • en RWA grupp (RG) och en ventilations grupp (LG)
 • justerbara specialfunktioner
 • integrerad 230 V AC / 24 V DC strömförsörjning, ackumulatorer och laddare garanterad för 72 timmar
 • vid händelse av strömavbrott
 • utbyggbar via tillvallsmoduler
 • låsbar dörr
TRZ-Plus-Comfort

 

Kontrollpanel 4A
RWA kontrollsystem 24 V DC för automatiskt rök- och värmeevakuering samt för daglig
ventilation i trappuppgångar

Unika fördelar
 • inkluderar funktioner för daglig ventilation
 • en RWA grupp (RG) och två ventilations grupper (LG)
 • två motorutgångar
 • justerbara specialfunktioner
 • integrerad 230 V AC / 24 V DC strömförsörjning, ackumulatorer och laddare garanterad för 72 timmar
 • vid händelse av strömavbrott
 • utbyggbar via tillvallsmoduler
 • låsbar dörr
TRZ Basic 4A

 

Kontrollpanel 8A
RWA kontrollsystem 24 V DC för automatiskt rök- och värmeevakuering samt för daglig ventilation i trappuppgångar

Unika fördelar
- inkluderar funktioner för daglig ventilation
- en RWA grupp (RG) och två ventilations grupper (LG)
- två motor utgångar
- justerbara specialfunktioner
- integrerad 230 V AC / 24 V DC strömförsörjning, ackumulatorer och laddare garanterad för 72 timmar
  vid händelse av strömavbrott
- utbyggbar via tillvallsmoduler
- låsbar dörr
 
Compact Control Panel 8A

 

MZ 2:a generationen
Fritt programmerbar modulcentral för rökgas och komfortventilation.

Unika fördelar
MZ2 har många kompletterande funktioner, som i andra modulsystem bara kan uppnås genom separata moduler, exempelvis:

 • Integrerad underhållsfunktion
 • Vidarebefordran av meddelanden
 • Seriell anslutning för vind- och regndetektorer
 • Utvärdering av vind och regnrapportering
 • Slagbegränsning

Därigenom är MZ2 kostnadseffektivare än andra system

MZ2 är kompatibel med alla hittillsvarande anslutningskomponenter. Ändringar av konfigurationen är möjliga via Windows grafiska användaryta.
MZ2

 

styrcentraler hoger1
styrcentraler hoger2
styrcentraler hoger3