MZ 2:a generationen
Fritt programmerbar modulcentral för rökgas och komfortventilation.

Unika fördelar
MZ2 har många kompletterande funktioner, som i andra modulsystem bara kan uppnås genom separata moduler, exempelvis:

  • Integrerad underhållsfunktion
  • Vidarebefordran av meddelanden
  • Seriell anslutning för vind- och regndetektorer
  • Utvärdering av vind och regnrapportering
  • Slagbegränsning

Därigenom är MZ2 kostnadseffektivare än andra system

MZ2 är kompatibel med alla hittillsvarande anslutningskomponenter. Ändringar av konfigurationen är möjliga via Windows grafiska användaryta.
MZ2

 

styrcentraler hoger1
styrcentraler hoger2
styrcentraler hoger3