RWA kontroll panel TRZ Plus Comfort
RWA kontrollsystem 24 V DC för automatiskt rök- och värmeevakuering samt för daglig
ventilation i trappuppgångar

Unika fördelar
  • inkluderar funktioner för daglig ventilation
  • en RWA grupp (RG) och en ventilations grupp (LG)
  • justerbara specialfunktioner
  • integrerad 230 V AC / 24 V DC strömförsörjning, ackumulatorer och laddare garanterad för 72 timmar
  • vid händelse av strömavbrott
  • utbyggbar via tillvallsmoduler
  • låsbar dörr
TRZ-Plus-Comfort

 

styrcentraler hoger1
styrcentraler hoger2
styrcentraler hoger3