Rådfråga oss om ert problem och vad ni behöver få gjort! Vi besöker er gärna så att vi gemensamt finner en bra lösning. Det vi står till tjänst med gäller:

1. Försäljning
Försäljning av produkter för brandgas- och naturlig ventilation . Försäljning av produkter för solskydd och solavskärmning

2. Projektering
Beräkningar och dimensioneringar av produkter och styrsystem . Dokumentation . Offerter som grundas på bygghandlingar

3. Installation
Montage på plats . Installation av styrsystem, solskydd och motorer . Driftsättning av hela system

 4. Service och underhåll
Stående enligt flerårigt avtal  .  Återkommande servicebesök  .  Ombyggnad befintliga anläggningar  .  Felsökning

 5. Montage

Glasfasader syns. Därmed riskerar installation av produkter i dem att störa utseendet. Det gäller att få sådana produkter rätt monterade och installerade. Det är detta som Syrmans AB har specialiserat sig på.

Vi låter kunden välja mellan att låta oss verkställa allt, från montage till slutbesiktning av fungerande lösningar, eller att låta oss bara sköta montaget och få det övriga gjort på annat sätt. I vilket fall använder vi erfaren och utbildad personal med rätt kompetens. Rätt montage och installation avgör både funktion och livslängd.

Efter särskild överenskommelse kan vi åta oss även byte, service och underhåll av befintliga anläggningar.

 
tjanster4

tjanster1
tjanster2
tjanster3